Fenix väg 18 – 13444 Gustavsberg

vid Värmdö Köpcentrum (Mölnvik)